Koleksi Video


Loading...Loading...

Loading...
Judul:茄子蛋EggPlantEgg - Happy!!! 運將情歌 Happy!!! Drivers Love Song (Official Music Video)
Durasi:00:05:35
Dilihat:2,567,739x
Diterbitkan:14 Juli 2019
Sumber:Youtube
Suka Ini ?:

有一種愛叫責任,
藏在你幫我戴上的帽子裡,
窩在你又大又暖的手心中。
「不要玩手機!開車一定愛看頭前!」
 
「放心啦!」
有一種不被察覺卻最深刻的,
 
是讓你平安快樂。
〈Happy!!! 運將情歌〉
茄子蛋EgggPlantEgg 2019 全新專輯《我們以後要結婚》首波主打單曲
7/2 全球數位發行。
(*註:影片末端名單處,Physical Therapist 中文翻譯應為「物理治療師」,影片內誤植為「復健師」,在此特別更正!)
佇每一工的五點半,Good Morning,我共你敖早。
Tī múi chı̍t kang ê gō͘-tiám-poàⁿ, Good Morning, góa kā lí gâu-chá.
你睏甲親像豬我金金看,逐工努力攏無嫌晏。
Lí khùn kah chhin-chhiūⁿ ti góa kim-kim-khòaⁿ, ta̍k-kang ló͘-le̍k lóng bô hiâm oàⁿ.
我只要身軀勇健會當聽你唱歌,拍拚共你惜命命。
Góa chí-iàu seng-khu ióng-kiāⁿ ē-tàng thiaⁿ lí chhiùⁿ-koa, phah-piàⁿ kā lí sioh-miā-miā.
我會小心駕駛以後的路咱攏做伙行。
Góa ē sió-sim kà-sú í-āu ê lō͘ lán lóng chò-hóe kiâⁿ
 
無啥物困難 無啥物阻礙,提出氣力咱的理想。
Bô siáⁿ-mih khùn-lân bô siáⁿ-mih chó͘-gāi, the̍h-chhut khùi-la̍t lán ê lí-sióng.
無啥物遺憾 無啥物怨嘆,準備好勢咱向前衝。
Bô siáⁿ-mih ûi-hām bô siáⁿ-mih oàn-thàn, chún-pī hó-sè lán hiòng-chiân chhiong.
愛平安快樂。
Ài pêng-an khoài-lo̍k.
 
喔 Happy的運將,你欲去叨位?
O͘h Happy ê ùn-chiàng, lí beh khì tó-ūi?
Happy的運將,你鐵拍的心。
Happy ê ùn-chiàng, lí thih-phah ê sim.
為著美麗的家佮婀娜的你來扛起。
Ūi-tio̍h bí-lē ê ke kap o-nō͘ ê lí lâi kng khí
毋驚日頭來曝,大雨來沃,食苦做食甜。
M̄-kiaⁿ jı̍t-thâu lâi pha̍k, tōa-hō͘ lâi ak, chia̍h-khó͘ chò chia̍h-tiⁿ.
你叫我愛頂真,不要玩手機,開車一定愛看頭前。
Lí kiò góa ài téng-chin, 不要玩手機, khui-chhia it-tēng ài khoàⁿ thâu-chêng.
 
喔 Happy的運將,你欲位佗去? 
O͘h Happy ê ùn-chiàng, lí beh ùi toeh khì?
Happy的運將,你無暝無日。
Happy ê ùn-chiàng, lí bô-mî-bô-jı̍t
為著美麗的家佮婀娜的你來擔起。
Ūi-tio̍h bí-lē ê ke kap o-nō͘ ê lí lâi taⁿ khí
毋驚日頭來曝,大雨來沃,食苦做食甜。
M̄-kiaⁿ jı̍t-thâu lâi pha̍k, tōa-hō͘ lâi ak, chia̍h-khó͘ chò chia̍h-tiⁿ.
 
我一定會答應,照顧你每一年。
Góa it-tēng ē tah-èng, chiàu-kò͘ lí múi chı̍t nî.
 
喔 Happy的運將,喔 Happy的運將。
O͘h Happy ê ùn-chiàng, O͘h Happy ê ùn-chiàng.
------------------------------------------
在每一天的五點半,Good Morning,我跟你說早。
你睡得像隻豬我直直看,每天努力都不嫌晚。
我只要身體健康能夠聽你唱歌,打拼把你惜命命。
我會小心駕駛以後的路咱都一起走。
 
沒什麼困難 沒什麼阻礙,拿出力氣我們的理想。
沒什麼遺憾 沒什麼怨嘆,準備妥當咱向前衝。
要平安快樂。
 
喔 Happy的運將,你要去哪裏?
Happy的運將,你鐵打的心。
為著美麗的家和婀娜的你來扛起。
不驚日頭來曝,大雨來淋,吃苦作吃甜。
你叫我要謹慎,不要玩手機,開車一定要看前面。
 
喔 Happy的運將,你要往哪去?
Happy的運將,你沒日沒夜。
為著美麗的家和婀娜的你來擔起。
不驚日頭來曝,大雨來淋,吃苦作吃甜。
 
我一定會答應,照顧你每一年。
 
喔 Happy的運將,喔 Happy的運將。
---------------
・MUSIC CREDIT
製作人Producer|鍾濰宇Yu
貝斯Bass|逄捷Pang Chieh
鼓Drum|潘維瀚Pan Wei Han
和聲BV|黃奇斌Ki-pin Ng / 蔡鎧任A-ren Tsai / 謝耀德A-der Hsieh / 潘維瀚Pan Wei Han / 陳祺龍Chris Chen / 鍾濰宇Yu
主要錄音師Main Recording Engineer|鍾濰宇Yu
主要錄音室Main Recording Studio|89 studio
鋼琴錄音師Piano Recording Engineer|葉育軒 Yu Hsuan Yeh
鋼琴錄音室Piano Recording Studio|BB Road Studio
鼓共同監製&錄音師 Drum Co-Producer & Recording Engineer|錢煒安Zen Chien
鼓錄音室Drum Recording Studio|112F Recording Studio
鼓錄音助理Drum Recording Assistant|陳祺龍Chris Chen
和聲錄音師BV Recording Engineer|鍾濰宇Yu / 錢煒安Zen Chien
和聲錄音室BV Recording Studio|89 studio / 112F Recording Studio
混音師Mixing Engineer|黃文萱Ziya Huang
混音室Mixing Studio|Purring Sound Studio
母帶後期處理工程師Mastering Engineer|黃文萱Ziya Huang
母帶後期處理工作室Mastering Studio|Purring Sound Studio
特別感謝器材提供Special Thanks|君豪
---------------
茄子蛋 EggPlantEgg facebook fanpage:
https://www.facebook.com/EggplantEgg/

第 29 屆金曲獎 最佳新人獎、最佳台語專輯。
第 30 屆金曲獎 〈浪流連〉入圍年度歌曲獎。

BAGIKAN KE TEMAN ANDA


this video can not be downloaded

VIDEO TERKAIT
茄子蛋EggPlantEgg - 親愛的無情孫小美 Dear Heartless (Official Music Video) 茄子蛋EggPlantEgg - 親愛的無情孫小美...
5:43 - 7,848,514x
李榮浩 Ronghao Li - 年少有為 If I Were Young (華納 Official HD 官方MV) 李榮浩 Ronghao Li - 年少有為 If I Were Y...
4:59 - 82,594,997x
第30屆金曲獎頒獎典禮表演節目- G.E.M.鄧紫棋 表演節目『STREAMING』 第30屆金曲獎頒獎典禮表演節目- G.E....
10:50 - 2,476,753x
2019 最愛懷舊經典老歌 - 值得收藏👍你一定喜歡的國語老歌Classic Chinese Songs 百聽不厭 2019 最愛懷舊經典老歌 - 值得收藏...
1:37:04 - 1,012x
流氓阿德 Ardor Huang【曾經我也想過一了百了 I Once Thought about Ending It All】Official Lyric Video 流氓阿德 Ardor Huang【曾經我也想過...
6:20 - 225,587x
陳雪凝 - 你的酒館對我打了烊 (Your Pub’s Closed to Me - by Sherly CHEN/Quán Rượu Của Anh Đóng Cửa Không Tiếp Em)♫ 陳雪凝 - 你的酒館對我打了烊 (Your P...
4:12 - 11,580,506x
【美秀集團 Amazing Show《擋一根 Chill Out》Official Music Video】 【美秀集團 Amazing Show《擋一根 Chill ...
4:28 - 5,771,397x
JiaJia家家 [ 何妨 Why Not ] feat.茄子蛋 - 夢的國度版 Official Music Video JiaJia家家 [ 何妨 Why Not ] feat.茄子蛋 ...
6:01 - 630,166x
玖壹壹(Nine one one) - 男子漢的浪漫 Men’s Romance 官方MV首播 玖壹壹(Nine one one) - 男子漢的浪漫 Me...
4:44 - 4,954,683x
謝和弦 R-chord - 你是真的離開我 You Are Leaving Me (Official Music Video) 謝和弦 R-chord - 你是真的離開我 You A...
4:04 - 10,866,799x
BERSPONSOR
Loading...